Chat

Đà lạt trăng mờ

2018-05-23 14:16:38
995
Đà lạt trăng mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
Để nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...

Hàn Mặc Tử

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Quần tiên hội
Quần tiên hội
2016-03-25 16:12:17
800

Liên hồ đây, bốn mùa Xuân cả bốn. Ngát hương đưa trong gió sớm chơi vơi.Làn nước mát và chưa bao giờ bợn.Vết phong trần đưa lại ở xa khơi....

Duyên kỳ ngộ
Duyên kỳ ngộ
2016-03-25 16:13:48
760

Mải vui tìm cành hoa trên cánh bướm. Ai đưa ta lạc đến nước non này? Mùi cỏ lạ thơm như mùi nhụy chớm. Cùng tiếng tiêu đồng hợp chất...