Cuộc sống quá ngắn ngủi

2019-06-27 19:43:12
92
Cuộc sống quá ngắn ngủi

Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. 

Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn.

Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.

(st)

Bài tiếp theo
Đừng tham vọng thay đổi người khác
2019-06-21 22:33:22
23

Người muốn:- Đua tranh, cứ để họ tranh.- Tham đắm, cứ để họ tham.- Hơn thiệt, cứ để họ hơn....

Triết lý cuộc sống
Triết lý cuộc sống
2019-06-21 19:50:26
112

Cuộc sống:- Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp cuộc sống ở bên ngoài.- Chỉ có kiến thức thôi, mà không có tiền, thì...