Có những thứ mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.

2019-05-20 21:10:04
47

Người ta thường không biết quý trọng ba loại người:

- Người dễ dàng có được.

- Người luôn đối tốt với mình.

- Người mãi mãi không bỏ đi.

Nhưng ba loại người thường có đặc điểm chung: Đánh mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.

Vì sao chúng ta luôn làm tổn thương những người thương yêu mình, nhưng lại mỉm cười, hòa nhã với những người mình xa lạ?

Đó là bởi chúng ta chỉ dám làm tổn thương những ai chịu tha thứ cho mình. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng: Có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.

(st)

Bài tiếp theo
Khi bạn thấy mệt mỏi
2019-05-19 12:02:00
100

Khi bạn thấy mệt mỏi, hãy nhớ:- Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc.- Khổ mới là nhân sinh.- Mệt...

Đừng ngồi chờ hoàn cảnh thay đổi
2019-05-19 11:34:53
53

Ai cũng có hoàn cảnh, chứ không phải chỉ riêng bạn. Nhưng để hoàn cảnh của mình có thể thay đổi, thì trước hết bạn phải thay đổi ngay suy nghĩ...