Có bao giờ ta thử dừng lại...

2019-06-06 20:33:46
62

Trước những trầm luân của cuộc đời, có bao giờ ta thử dừng lại:

- Dừng lại hết mọi lăng xăng lo lắng.

- Dừng lại hết những tính toán được mất hơn thua.

- Dừng lại tất cả những tham luyến trên đời.

- Chỉ sống một mình.

- Chỉ yên lặng tĩnh tại một mình.

Trong cái yên lặng hùng tráng. Khi mà mọi thứ bên ngoài không còn làm tâm ta vướng bận, ta có thể đi thật sâu, thật sâu vào bên trong mình: lắng nghe từng lo lắng, lắng nghe từng sợ hãi, lắng nghe từng tham ái, lắng nghe mọi thiện ác trong mình sinh diệt. Trong cái tĩnh lặng diệu kỳ, mọi thứ hiện lên rất rõ ràng, rất đầy đủ.

Kẻ trí biết vậy mà gạn đục khơi trong vàkẻ còn mù mờ thì tìm mọi cách chạy ra bên ngoài để trốn tránh chính mình..

(st)

Bài tiếp theo
Tâm buông bỏ, đời bình an
2019-06-05 22:02:53
1125

Buông bỏ là gì?Buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm...

Kẻ ngốc và người thông minh

Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi vàng, dẫn vào núi chỉ có duy nhất một con đường: cầu dây sắt.Những người vào núi đào vàng trước đây qua...