Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền

Chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền

CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

Sau nhiều n ăm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng:”
Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không ?” người vợ hớn hở. “Không,” người chồng trả lời, “một chiếc Jaguar đời 1979.”

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY

After years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news: "
Darling, we've finally saved enough to buy what we started saving for in 1979."
"You mean a brand new Jaguar?" she asked eagerly. "No," he replied, "a 1979 Jaguar."

Sưu tầm

Danh mục