Chat

Chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền

2016-01-21 11:12:56
1246
Chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền

CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

Sau nhiều n ăm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng:”
Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không ?” người vợ hớn hở. “Không,” người chồng trả lời, “một chiếc Jaguar đời 1979.”

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY

After years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news: "
Darling, we've finally saved enough to buy what we started saving for in 1979."
"You mean a brand new Jaguar?" she asked eagerly. "No," he replied, "a 1979 Jaguar."

Sưu tầm

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Con ngựa ông gọi tối qua
Con ngựa ông gọi tối qua

Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng."Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong...

Chiếc máy mới
Chiếc máy mới

Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang...