Chúc mừng Năm mới số 1

2018-12-18 15:52:47
170

Chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỉ... tiền ra rỉ rỉ... miệng cười hi hi... vạn sự như ý... cung hỉ, cung hỉ...

Cảm nhận của bạn về bài viết: