Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Chưa hẳn là hết yêu

Chưa hẳn là hết yêu

Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức.
Tình đã chết rồi nhắc lại thêm đau.
Tay ôm nửa mảnh trăng sầu.
Có yêu mới biết tình đầu khó quên.

Lửa đã tắt, làm sao cháy lại.
Chia tay rồi, mãi mãi là xa.
Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng.
Kết thúc rồi, chưa hẳn là hết yêu!

(st)

thơ tình yêu tuyển tập những bài thơ hay nhất.

Danh mục