Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Chiều anh đi

Chiều anh đi

Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ
- Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được
- Ứ,
- Nào, ngoan… Chiều anh
- Nhưng… chỉ một lúc thôi
- Không! Anh muốn cả đêm
- Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu
- Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh… đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai
- !??

Danh mục