Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Chấp nhận.

Chấp nhận.

Hãy để quá khứ được “ngủ yên”. Mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được, đừng nên tìm cách đào bới sâu thêm, mà chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận.

Hãy chấp nhận quá khứ là quá khứ, và cố gắng đừng để cho những nỗi buồn trong quá khứ ảnh hưởng một cách tiêu cực đến hiện tại.

(st)

Danh mục