Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Bỏ đi hết

Bỏ đi hết

Bỏ đi những người làm mình buồn và tổn thương.
Bỏ đi những tháng ngày vì một người mà dốc lòng trao trọn.
Bỏ đi thứ tình cảm đã không được đáp đền.
Bỏ đi những lần người hứa hẹn.

Bỏ đi những đêm dài thức trắng vì nhớ nhung.
Bỏ đi những thói quen xưa cũ và hứa hẹn vu vơ.
Bỏ đi những tháng ngày mình đơn độc, chênh vênh.
Bỏ đi cả chính mình ngày hôm qua.

Tự thương mình và chăm lo bản thân.
Thích gì cứ ăn và đi bất cứ nơi đâu. 
Vì mình trước đã và đừng vì ai hết.

(st)

 

Danh mục