Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Bình tĩnh sống

Bình tĩnh sống

Trong cuộc sống, trong công việc có những chuyện khiến bạn chán nản cùng cực, thế nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy đó chưa hẳn phải là những điều tồi tệ:

- Làm người nếu bị ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị.

- Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.

- Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ.

- Đối với con người, cần nhìn thấu chứ không cần nói rõ.

- Đối với hoàn cảnh, cần xây dựng chứ không cần chống đối.

- Đối với tâm trạng, cần vui vẻ không cần bi lụy.

- Bất kẻ chân thành cỡ nào, khi gặp người hoài nghi bạn cũng sẽ trở thành kẻ nói dối.

- Dù đơn thuần ra sao, gặp phải những người phức tạp bạn lập tức trở thành người toan tính.

Bình tĩnh sống dù đời có ra sao.

 (st)

 

 

Danh mục