Bạn phải hiểu rõ người đó

Lưu bài yêu thích

Bạn phải hiểu rõ người đó

Tôi không biết các bạn như thế nào. Nhưng riêng cá nhân tôi, một khi tôi đã chơi thân với ai hoặc yêu ai, thì tôi sẽ hiểu rất rõ về người đó. Hiểu đến mức mà họ không thể ngờ luôn, còn nếu tôi không thân hoặc không yêu thì tôi sẽ không bận tâm để hiểu làm gì cho mệt óc.

Liệt kê những điều mà tôi sẽ tìm hiểu về người đó là như sau:

- Tính cách.

- Sở thích bao quát.

- Ngành nghề họ làm.

- Bạn bè của họ là những dạng người nào?

- Tư duy sống.

- Nghị lực và ý chí.

- Cảm xúc bất chợt.

-  Những gì họ đã và đang làm.

- Cách ăn mặc.

-  Khi nóng và nguội họ cư xử thế nào?

-  Cái tâm của họ.

- Những thay đổi bất chợt trong cuộc sống và tâm trạng của họ hiện thời.

Tôi chỉ mới nêu ra sơ sơ một số điều mà tôi hiểu về những người mà tôi thân thôi, thực tế thì tôi còn hiểu họ hơn thế nữa.Tại sao tôi lại cần phải hiểu về một ai đó cặn kẽ làm chi cho nhức đầu, như nhiều người vô tâm hay nói?

Bởi vì họ là những người rất quan trọng đối với tôi. Vậy tôi xin hỏi các bạn một câu nhé. Nếu bạn luôn mở miệng nói rằng người này là bạn thân, hoặc là người mà tôi đang yêu nhưng bạn lại không hề hiểu gì nhiều về người đó và cho dù người đó có mất tích thì bạn cũng không biết đâu mà tìm. Thế thì người này có ý nghĩa và quan trọng đối với bạn không?

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com